Baggrund

Psykolog Peter Damgaard-Hansen, integreret psykolgi

Jeg er autoriseret psykolog, medlem af Dansk Psykologforening og uddannet ved Københavns Universitet i 1973. Jeg har gennem årene arbejdet med forskellige traditionelle og alternative psykologiske behandlingsmetoder i teori og praksis.

Fra 1988 til 2002 har jeg været bosat i USA, hvor jeg har fokuseret på en fortsat udvikling af mit 3-dimensionale behandlingskoncept, Integreret Psykologi.

M.h.t. den åndelige dimension forsker jeg især i de muligheder, der ligger i at integrere den kristne livsforståelse, som ligger dybt i vor kulturelle og åndelige arv.

I August 2002 vendte jeg tilbage til Danmark og bosatte mig i Thy frem til 2020 hvor jeg flytter til Als og etablerer nu min privatpraksis der. Jeg har også en satellit praksis i København hvor jeg er en uges tid ca. hver anden måned.

Derudover arrangerer jeg konsultation for klienter, der bor langt væk via telefon eller video konference. Ganske mange klienter benytter sig af denne mulighed, der anses for et praktisk, tidsbesparende og effektivt arrangement. Klik her for at læse mere om tele-konsultation.

Jeg modtager alle klientkategorier uanset livsanskuelse, religiøse tilhørsforhold eller mangel på samme.

FOREDRAGSVIRKSOMHED

Jeg tager gerne imod invitationer til at komme ud og holde foredrag i kirkeligt eller andet offentligt regi. Mindre interessegrupper eller “home-parties” er også et velegnet forum for et foredrag. Jeg fortæller både om filosofien bag den 3-dimensionale behandlingsmodel, Integreret Psykologi, min egen udvikling frem til dette koncept og om de praktiske erfaringer, jeg har indhøstet ved at bruge denne model i mit arbejde med mennesker gennem årene.