Psykologisk rådgivning og terapi via VIDEOKONFERENCE

- for dem der bor langt væk.

Integreret Psykologi er ikke kun for dem, der bor i nærheden. Jeg har i en del år bestræbt mig på at udvikle en psykoterapeutisk fremgangsmåde, der lader sig formidle til mennesker, uanset hvor de bor på kloden via video konference – eller telefon, hvis man foretrækker det.

Selv om det personlige møde altid er at foretrække har denne fremgangsmåde vist sig ikke alene at være en brugbar, men endog en overraskende effektiv løsning, som mange mennesker har været rigtig glade for. Der er en række praktiske fordele ved sådan et arrangement: Der skal ikke bruges tid på transport, arbejdet kan foregå i klientens egne foretrukne omgivelser og der er stor fleksibilitet m.h.t. tidspunktet for konsultationerne og varigheden af disse.