Weekend workshop

Oplev en weekend med fokus på åndelig vækst og helhedsorienteret psykologi

Psykolog Peter Damgaard-Hansen har 40 års erfaring som psykolog, de fleste af årene som privatpraktiserende psykolog i Danmark, Norge og USA. I mere end 10 år har han i USA arbejdet tæt sammen med bl.a rådgivningsprogrammer i Den katolske Kirke og ledet adskillige erfaringsmæssige og pædagogiske workshops for både præster, andre fagfolk samt lægfolk.

I disse år har han udviklet sit eget rådgivningsprogram “Integreret psykologi” – en dynamisk sind-krop-ånd model for rådgivning på kristent grundlag – med det formål at fremme helbredelse og personlig og åndelig vækst.

“Psykologiske analyser kan pudsigt nok hjælpe os med at opdage at psykologien alene ikke kan løse psykologiske problemer!” siger Peter om sit arbejde og fortsætter:” I denne sammenhæng bliver vor kristne tro tankevækkende relevant, fordi den udfordrende tilbyder en forståelse for mennesket og dets livssituation der er intet mindre end genial og fuld af tidløs visdom og dybsindige løsningsforslag.

Måske har vi her det bedste “program”, der nogensinde er blevet udviklet til helbredelse af mentale, emotionelle og adfærdsmæssige komplikationer! Det er dog på ingen måde mit job som kristen psykolog at pådutte folk en bestemt tro eller religiøs overbevisning. Jeg ønsker blot at vise det meningsfulde, intelligente og legale i at trække på ressourcerne i den kristne tro.

Problemet er bare, at mange af nutidens mennesker slæber rundt på blokeringer og fordomme i sjæledybet, som gør det ikke bare vanskeligt men også skræmmende at åbne hjertet for hvad troen virkelig tilbyder os i helingsprocessen. (Dette gælder i øvrigt også mange mennesker, der allerede bekender sig til den kristne tro).I denne situation har man ikke den indre personlige frihed til at evaluere og vælge på en kompetent og ærlig måde. Og mangel på frihed er altid en uværdig situation for mennesket.

Det må derfor være psykologens fornemmeste opgave at formidle den vejledning, accept og tryghed der er nødvendig for at klienten kan blive mere bevidst om egne indre begrænsninger. Og dernæst må vi hjælpe med at forløse den fastlåste energi eller kraft, der skal til for at overskride dem.”

Peter Damgaard-Hansen vil introducere “Integreret psykologi” og invitere deltagerne til at fremlægge de smerter, problemer, frustrationer eller glæder, de går og tumler med at få kommunikeret og forløst på passende måde. Der bliver ikke lagt pres på nogen, og man bestemmer selv hvor langt man vil gå. Hver enkelt deltagers særlige forudsætninger, ønsker, grænser og behov vil blive respekteret til fulde. Det er dog vigtigt at gøre sig klart, at det ikke er muligt at deltage i et kursusforløb af denne art, uden at blive følesesmæssigt berørt.

I tillid til Guds nåde og Helligåndens kraft og inspiration vil vi sammen på kurset skabe et “rum” baseret på kærlighed og tryghed, der gør det muligt for os hver især at vove det næste skridt på vor individuelle rejse mod det fælles mål.

Fremgangsmåden er en kreativ syntese af oplevelsesorienterede teknikker, helhedorienteret tænkning, en oprigtig kristen livsforståelse og almindelig sund fornuft.

Stilen er intens – og nænsom.

Processen er engagerende – og følelsesladet.

Resultaterne er uventet overaskende – og dog selvindlysende.

Kan du li’ paradokser?….. så kom og vær med!

Kursusgruppen kommer til at bestå af max. 12 deltagere, så vi bedst kan give opmærksomhed til hver enkelt.

Kurset starter fredag aften med indkvartering fra 17.00. Middag kl. 18.00 og kursusstart. Kurset slutter søndag eftermiddag kl. ca. 15.00.

Indkvarteringen vil være på enkeltværelser (sengetøj og linned er incl. i prisen).

Kursusforplejningen vil være sund og afbalanceret.


Der er p.t. ikke planlagt næste kursus. Men hvis du er interesseret så lad høre fra dig. Når vi har 10-12 interesserede kan vi arrangere noget.