INTENSIVE TERAPEUTISKE FORLØB

Intensive terapeutiske forløb med indkvartering egner sig lige godt til både individuelle klienter og par.

Denne tilgang, som jeg har udviklet og anvendt i nu to årtier, er en markant anderledes måde at gå i terapi på end det traditionelle forløb, hvor man mødes med sin behandler én time om ugen, hver anden uge eller sjældnere. I den traditionelle tilgang er det selvsagt begrænset hvor dybt man kan nå at komme i én enkelt session og hvor meget tid der er til at fordybe sig i det der skete i sessionen og få det godt integreret, inden man skal videre ud i det daglige livs udfordringer. I et forløb på denne måde kan det tage lang tid at identificere kerneproblematikken.

Der er dog ingen tvivl om at den traditionelle tilgang kan være det rette valg for nogen mennesker, men jeg oplever at flere og flere ønsker at komme dybere hurtigere.

Ved intensive forløb, hvor klienten har flere sammenhængende dage til rådighed til helt at hellige sig det personlige arbejde, sættes en mere koncentreret helings proces i gang, der uhindret får lov at arbejde for os – og med os. Der skabes et momentum som på en naturlig måde hurtigt og spontant bringer os dybere – forudsat naturligvis at man forstår at samarbejde med dette momentum. Man kan kalde det for den intensive tilgangs “laser” effekt! Temaer og indestængte følelser, som måske har været godt gemt væk i årevis, men som har relation til det aktuelle problem, og som er vigtige at få bevidstgjort og bearbejdet for at opnå de bedste og mest stabile resultater, får gunstige muligheder for at dukke op.

Tryghed og livskunst
Det intensive forløb er en unik opdagelsesrejse i ens eget indre univers som ikke blot er helende, men også spændende. Det drejer sig ikke så meget om at tilegne sig ny viden – men om at få hjælp til at opdage sandheder og sammenhænge i ens livsforløb – og tilværelsen i det hele taget – der blot har været glemt eller overset; eller misforstået som følge af påduttede vrangforestillinger. Men som pludselig bliver selvindlysende.

Processen er i sig selv forløsende og rummer ofte mange aha-oplevelser, der øger tilliden til at tilværelsen er mere meningsfuld og sammenhængende end kaotisk og uforståelig.

Dette giver tryghed og håb for fremtiden.

Der kræves ingen specielle forudsætninger eller talenter for at engagere sig i denne proces og udvikle sin egen “livskunst“. Blot et oprigtigt ønske om øget selvindsigt.

Kan jeg klare et intensivt forløb…
…når jeg i forvejen kæmper med depressive tendenser, træthed, angst, eller manglende energi, m.m.?

Mange klienter vil helt naturligt umiddelbart stille sig selv det spørgsmål, når man tænker på at “være på” flere dage i træk. Men det skyldes en manglende forståelse af hvad det intensive forløb i virkeligheden er.

Netop fordi vi har nogle dage til rådighed er der god tid til at afpasse længden, hyppigheden og intensiteten af samtalerne ganske nøje til klientens tilstand og ressourcer – eller mangel på samme. Vi møder klienten lige præcis hvor han/hun er og bevæger os derfra i et tempo, der vil opleves afslappet, hensynsfuldt og passende.

Der kræves ikke hårdt arbejde, anstrengelse eller præstation af nogen art. Udmattelse og anstrengelse kommer som oftest fra misforståede forsøg på at tvinge bestemte resultater igennem, hvilket sjældent fører til det vi ønsker, men tværtimod snarere en forværring af situationen.

Den Integrerede Psykologis tilgang går en anden vej og sætter sit fokus på at samarbejde med de indre impulser og processer, som allerede instinktivt arbejder i klientens indre i en søgen mod lindring og heling. Jo bedre vi formår at lytte til disse bevægelser, som klienten selv enten har overhørt eller ignoreret, og hjælpe dem på vej, des mere vil energien til det arbejde der skal gøres forløses indefra på en naturlig og uanstrengt måde.

Dette gør at et intensivt ophold for stort set alle bliver en afslappet, men særdeles effektiv og frugtbar proces. Mange kalder den “fascinerende” og får ikke sjældent får lyst til at fortsætte forløbet noget længere end aftalt.